Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İqtisadiyyat

SOSİAL-İQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏR
 
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Həkimlərin sayı
280
236
246
242
238
238
216
Orta tibb işçilərinin sayı
728
666
661
654
652
668
554
Xəstəxanaların sayı
8
8
9
9
9
9
4
Xəstəxana çarpayılarının sayı
463
456
470
470
470
470
263
Əhaliyə ambulator-poliklinika  yardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı
33
33
33
33
33
33
32
Ambulator-poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gəlişlərin sayı)
1463
1403
1403
1403
1403
1403
1403
Əhalinin hər 10000 nəfərinə
 
 
    həkimlər
17,3
13,6
14,1
13,7
13,4
13,2
11,9
    orta tibb heyəti
44,9
38,5
37,8
37,1
36,6
37,2
30,6
    xəstəxana çarpayıları
28,6
26,3
26,9
26,6
26,4
26,1
14,5
    ambulator-poliklinika  müəssisələrinin gücü  (növbədə gəlişlərin sayı)
90,3
81,0
80,3
79,5
78,8
78,0
77,4
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı
24
25
25
25
25
24
24
    onlarda uşaqların sayı, nəfər
866
933
932
929
929
933
918
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrilə (100  yerə düşən uşaq hesabı ilə) təminat
98
100
100
99
100
100
98
Əyani ümumi təhsil  müəssisələrinin sayı-cəmi
122
123
123
123
123
122
122
    onlarda şagirdlərin sayı, nəfər
24504
26811
27927
28555
29302
29935
30510
    II və III növbədə oxuyanların  xüsusi çəkisi faizlə
24,7
17,8
20,9
16,2
16,6
19,1
19,7
Kütləvi kitabxanaların sayı
102
73
70
66
66
66
66
    onlarda kitab fondu, min nüsxə
657,8
593,6
583,8
569,2
571,2
565,6
565,6
    orta hesabla hər  1000 sakinə, nüsxə
4058
3429
3340
3227
3207
3146
3122
Klub müəssisələrinin sayı
57
54
50
50
49
49
49
Muzeylərin sayı
2
2
2
2
2
2
2
    onlara gələnlərin sayı, min nəfər
10,1
28,8
28,0
52,3
48,6
52,0
4,5
     əhalinin hər 1000 nəfərinə
63
167
161
298
274
291
25
Qeydə alınmış cinayətlərin sayı,  hadisə cəmi
308
349
260
323
330
332
294
     əhalinin hər 10000 nəfərinə
19,0
20,2
14,9
18,4
18,6
18,6
16,3
Bütün mənzil fondu,  ümumi sahə, min kv.m.
3316,3
3477,9
3503,4
3528,5
3549,5
3575,5
3613,2
Bir sakinə orta hesabla düşən  yaşayış sahəsi kv.m.
20,5
20,1
20,0
20,0
19,9
19,9
19,9
Özəlləşdirilmiş mənzillər:
 
 
    sayı, ədəd
16
45
97
32
15
28
10
    ümumi sahə, kv.m.
850
2607
7573
1683
774
1378
517
Stasionar mənbələrdən  çirkləndirici maddələrin atmosfer  havasına atılması, min ton
0,5
0,6
0,6
0,5
1,0
1,3
1,5
Təbii mənbələrdən  götürülən su, mlyn. kub m.
181,8
153,8
143,5
149,3
117,6
165,0
146,7
İstifadə olunan su, mlyn. kub m.
137,4
134,0
145,1
148,7
144,4
152,9
113
onlardan:
 
 
    məişət-içməli məqsədlərə
1,5
1,2
1,3
1,2
1,3
1,5
1,8
    istehsala
0,1
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,1
   suvarmaya və kənd təsərrüfatına
135,7
132,3
143,2
147,0
142,3
151,1
111,1
Atılan çirkab su, mlyn. kub m.
0,5
0,6
0,6
0,6
0,9
1,3
1,6
Nəql edilərkən itən su, mlyn. kub m.
56,0
47,0
51,2
47,1
59,9
60,1
43,2
Yaranmış məişət tullantıların  miqdarı, min kub m.
112,8
64,7
69,1
73,0
81,2
104,3
105,1
İqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin  sayı, min nəfər
13,8
13,9
14,1
14,9
14,7
14,9
14,9
ƏMƏK BAZARI
 
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
İqtisadi fəal əhalinin sayı, min nəfər
-
82,9
84,6
85,5
86,4
87,6
88,5
Məşğul əhalinin sayı, min nəfər
74,4
79,4
80,9
81,9
83,1
84,1
83,2
İqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin (sayı, min nəfər)
13,8
13,9
14,1
14,9
14,7
14,9
14,9
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat
235,5
312,3
317,9
323,3
334,1
410,8
494,3
YENİ İŞ YERLƏRİ
 
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Yeni iş yerlərinin sayı
1848
1492
3376
2380
1321
1227
480
TİCARƏT  VƏ  İAŞƏ
 
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi,  milyon manat
201,1
335,0
387,7
444,7
458,3
514,5
524,9
      əvvəlki ilə nisbətən  fiziki həcm indeksi, faizlə
109,2
102,6
100,0
100,6
100,9
109,5
98,8
      hər nəfərə düşən əmtəə  dövriyyəsi, manat
1243,79
1940,42
2222,25
2526,61
2580,95
2869,66
2902,32
Ölkə üzrə ümumi pərakəndə  ticarət dövriyyəsində xüsusi  çəkisi, faizlə
1,52
1,30
1,28
1,26
1,24
1,31
1,31
İaşə dövriyyəsi, min manat
4846,3
13531,0
14918,9
17266,7
18246,9
19075,2
8746,7
      əvvəlki ilə nisbətən  fiziki həcm indeksi, faizlə
124,8
118,4
100,9
103,8
101,3
103,3
45,4
      hər nəfərə düşən iaşə  dövriyyəsi, manat
29,98
78,37
85,51
98,10
102,75
106,38
48,36
TURİZM 
 
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin sayı, vahid
57
63
50
50
54
54
54
Nömrələrin sayı, vahid
2142
2309
2282
2257
2405
2405
2405
Birdəfəlik tutum, yer
6084
6339
6220
6115
6495
6495
6495
Yerləşdirilmiş şəxslərin sayı, nəfər
50260
22330
15851
19163
27771
28165
4303
Gecələmələrin sayı, adam-gecə
268263
124747
110461
129102
162429
148147
9448
ÖDƏNİŞLİ XİDMƏTLƏR 
 
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Əhaliyə göstərilmiş ödənişli  xidmətlərin dəyəri, min manat
41554,5
85236,3
88067,5
98952,9
104518,9
109807,6
79963,1
        əvvəlki ilə nisbətən, faizlə
113,4
100,9
97,7
102,8
102,8
103,0
72,1
        hər nəfərə düşən, manat
257,02
493,66
504,80
562,24
588,57
612,44
442,15
Ödənişli xidmətlərin ümumi dəyərində  məişət xidməti, min manat
4800,7
12920,1
13152,6
14437,9
15035,8
15810,7
11588,8
        əvvəlki ilə nisbətən, faizlə
112,6
100,8
97,8
102,4
102,3
103,6
72,5
        hər nəfərə düşən, manat
29,69
74,83
75,39
82,03
84,67
88,18
64,08
KƏND TƏSƏRRÜFATI
 
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin  əkin sahəsi (bütün təsərrüfat  kateqoriyaları üzrə), ha
 
Dənli və dənli paxlalılar
30110
32306
33516
23640
24214
25403
23982
       o cümlədən buğda
23213
22422
22841
17051
17905
19223
17398
Şəkər çuğunduru
-
-
-
-
5
-
-
Dən üçün günəbaxan
102
52
42
32
26
27
29
Kartof
1358
1038
950
806
669
669
671
Tərəvəz
5012
4739
4406
3561
3689
3596
3467
Bostan bitkiləri
132
111
88
43
41
43
50
Meyvə və giləmeyvə
11873
16893
18717
20474
21581
22826
23054
Üzüm
294
300
300
301
281
283
283
Əsas bitkiçilik məhsullarının  istehsalı (bütün təsərrüfat  kateqoriyaları üzrə), ton
 
Dənli və dənli paxlalılar
70160
108877
114966
79637
81916
87658
72038
       o cümlədən buğda
53910
74889
81022
59650
62610
66887
50362
Şəkər çuğunduru
-
-
-
-
126
-
-
Dən üçün günəbaxan
138
78
63
48
40
42
46
Kartof
13424
11393
10608
9304
7813
7847
7910
Tərəvəz
130679
121987
114631
89375
92061
96978
103623
Bostan məhsulları
1317
1301
1136
547
469
494
579
Meyvə və giləmeyvə
71335
99897
100863
98993
102966
106034
108332
Üzüm
5141
5509
5139
4054
3710
3764
3630
Məhsuldarlıq (bütün təsərrüfat  kateqoriyaları üzrə), sentner/ha
 
Taxıl
23,3
33,7
34,3
33,7
33,8
34,5
29,5
       o cümlədən buğda
23,2
33,4
35,5
35,0
35,0
34,8
28,9
Şəkər çuğunduru
-
-
-
-
302
-
-
Dən üçün günəbaxan
13,5
14,9
14,9
15,0
15,3
15,7
15,9
Kartof
99
110
112
116
117
117
118
Tərəvəz
247
250
255
238
232
250
268
Bostan bitkiləri
100
117
129
129
116
115
116
Meyvə və giləmeyvə
81,5
76,8
71,8
67,8
63,5
64,6
65,3
Üzüm
141,6
146,6
133,5
106,7
101,4
110,2
107,5
Mal-qaranın sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), baş
 
İri buynuzlu mal-qara
58180
57297
56883
57114
56260
55389
56414
       o cümlədən inək və camışlar
26020
26428
25925
26335
26491
25735
26205
Qoyunlar və keçilər
96690
87558
80274
74649
62191
56192
52532
Donuzlar
412
515
557
566
456
477
542
Quşlar
310988
314615
322178
322616
339329
330865
361221
Arı ailələri, vahid
496
395
563
817
4307
5731
7498
Heyvandarlıq məhsullarının  istehsalı, ton
 
Ət (kəsilmiş çəkidə)
4197
7013
7401
8360
8709
9157
9511
Süd
37862
48640
52020
60569
63822
69035
71902
Yumurta, min ədəd
17185
20897
21315
21741
22198
22664
23140
Yun (fiziki çəkidə)
201
191
192
178
149
127
115
TİKİNTİ
 
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
İstifadəyə verilmişdir:
 
    əsas fondlar, min manat
27059,7
27455,4
27027,1
41352,1
44937,9
23085,1
41397,2
    yaşayış evləri,  ümumi sahə, min kv.m
34,9
28,9
25,5
25,1
21,0
26,0
37,7
         onlardan fərdi yaşayış evləri
32,3
28,5
25,0
25,1
21,0
26,0
37,7
Əsas kapitala investisiyalar,  min manat
49127,9
40468,3
118034,6
113755,6
111427,5
98664,8
111509,4
                o cümlədən:
 
 
    tikinti - quraşdırma işlərinə
41962,9
35943,0
110535,8
105711,8
106289,4
94945,4
104565,7
Tikinti təşkilatlarının sayı, ədəd
5
7
5
11
9
12
8
Öz güclərilə yerinə yetirilmiş  tikinti işlərinin dəyəri, min manat
2979,2
6004,4
5055,2
5021,5
2806,9
33522,8
6193,8
SƏNAYE
 
2010
2015
2016
2017
2018
2019
 2020
Fəaliyyət göstərən müəssisələrin  sayı cəmi, vahid
24
24
26
27
29
33
36
Sənaye məhsulu (müvafiq ilin  qüvvədə olan faktiki qiymətləri ilə),  min manat
32456,0
35538,3
34993,8
53378,2
64440,1
147815,8
148141,7
Sənaye istehsalı indeksi, əvvəlki ilə nisbətən, faizlə (sabit qiymətlərlə)
95,0
96,9
93,5
138,6
103,3
135,8
97,2
Sənaye məhsulunda  qeyri - dövlət sektorunun xüsusi  çəkisi, faizlə
56,4
42,6
45,8
49,5
47,2
69,0
69,8
İstehsal edilmiş hazır məhsulun  ilin axırına qalığı, min manat
5456,0
3587,0
3791,0
2822,8
2636,2
3859,3
4373,7
Əsas  məhsul növlərinin natura ifadəsində istehsalı:
 
 
Mal və dana ətindən hazırlanan məhsullar, ton
1566,0
1459,0
1632,0
1909,4
891,4
2312,2
1898,0
Konservləşdirilmiş pomidor (tomat), ton
-
370,9
764,5
553,5
320,8
930,7
1572,5
Meyvə və tərəvəz  konservləri, ton
1673,0
3565,0
5647,0
6116,0
1276,8
2352,1
8860,5
Distillə edilmiş üzüm spirti, min dkl
104,9
140,1
43,3
111,5
25,3
10,2
-
Brendi (konyak), min dkl
-
-
-
-
1,0
-
-
Pivə, min dkl
8,6
70,8
65,7
50,0
44,6
56,6
74,1
Elektrik enerjisi, mlyn. kVt-saat
235,7
314,7
279,5
314,6
333,8
379,1
427,9
NƏQLİYYAT VƏ RABİTƏ
 
2010
2018
2015
2016
2017
2019
2020
Avtomobil nəqliyyatı ilə  yük daşınması, min ton
979
1332
1380
1412
1447
1457
949
Yük dövriyyəsi, mlyn. ton km
73,4
104,1
108,0
111,5
114,3
115,1
53,3
Avtomobil nəqliyyatı ilə  sərnişin daşınması, min nəfər
13250
17928
18699
19260
19664
20057
10991
Sərnişin dövriyyəsi,  mlyn. sərnişin km
79,2
105,1
109,5
112,9
115,3
117,7
96,5
Avtomobillərin sayı-cəmi, ədəd
8056
13222
14755
16485
17897
18968
20010
o cümlədən:
 
 
    yük avtomobilləri
1534
1991
2120
2237
2356
2493
2609
    avtobuslar
243
226
242
255
276
337
344
    sərnişin minik
6145
10861
12245
13829
15091
15944
16854
       şəxsi minik
6035
10769
12150
13729
15042
15841
16745
    xüsusi təyinatlı avtomobillər
32
84
76
92
92
99
95
    digər avtomobillər
102
60
72
72
82
95
108
Poçt şöbələrinin sayı, vahid
27
27
27
28
28
28
28
Hər 100 ailəyə düşən  sabit şəbəkə telefonları, nömrə
35
30
30
31
34
37
40
    şəhərdə
55
52
53
55
61
63
69
    kənddə
21
16
16
16
18
20
21
 

 

Keçidlər